Ladda hemma stöd – Grön Teknik

1 januari 2021 ersattes Ladda-hemma-stödet med avdraget “Grön Teknik”. Nu är avdraget upp till 50 000 kronor per person och år istället för tidigare maximala 10 000 kronor per fastighet. Nu behöver du inte ansöka om avdraget i efterhand utan det sker direkt på fakturan likt ROT & RUT.

Ladda hemma - stödet

Upp till 50 0000 kronor per år och person kan du få skattereduktion på, på ett liknande sätt som RUT och ROT. Avdraget sker direkt på fakturan från det företag som utför installationen. Förutom laddpunkter för elfordon så innefattar detta avdrag även egenproducerad elenergi samt installation av nätanslutet solcellsystem (dock bara 15% skattereduktion på detta).

Nya regler 2021

Har du installerat och köpt en laddbox innan 2021? Då kan du fortfarande ansöka om ladda-hemma-stödet hos Naturvårdsverket. Upp till 6 månader efter installation kan du skicka in din ansökan. Efter 1 januari 2021 sker avdraget direkt på fakturan av utföraren av installationen.

Installatören måste köpa laddboxen

En nackdel jämfört mot tidigare (enligt oss) är att installatören måste göra inköpet av laddboxen för att man ska kunna dra av 50% av kostnaden på denna. Med Ladda-hemma-stödet kunde man köpa laddboxen separat själv och sedan beställa installation av valfri elektrikerfirma. Om du köper in laddboxen själv kan du bara få avdraget på installationen.

Detta behövs för att utnyttja skattereduktionen Grön Teknik

  • Installatören måste köpa in laddboxen.
  • Då det är en skattereduktion måste du betala skatt som täcker reduktionen.
  • Förutom laddpunkter för elbil ingår även egen elproduktion och solcellssystem.
  • Installationen ska avse en fastighet som ägs av den som begär skattereduktionen.
  • 50% reduktion på installation av laddpunkt, 50% på system för lagring av egenproducerad solenergi och 15% på nätanslutet solcellssystem.

Laddboxar som uppfyller kraven för ladda-hemma-stödet

Laddningsboxen/laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska även ha ha uttag eller anslutningsdon för elfordon typ 2 eller elfordon av typ Combo. (Standarden EN 62196-2 och EN 62196-3). Alla laddboxar som vi skriver om på LaddboxHemma.nu är godkända för avdraget om inte annat anges.

Godkänd elektriker för att få ladda-hemma-stödet

Laddboxen måste installeras av en elinstallationsföretag eller elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:737). Företaget måste vara godkänd för F-skatt, skulle det vara ett utländskt företag som utfört installationen behövs intyg eller annan handling som visar att företaget betalar motsvarande skatter och avgifter i sitt hemland. Det svenska företaget du anlitar måste vara registrerat hos Elsäkerhetshetverket, du kan lätt söka i deras register här.

Hur ansöker man om bidraget?

Innan 2021 ansöker du för ladda-hemma-stödet digitalt på Naturvårdsverket (länk) med hjälp av BankID men det går också att ansöka med en pappersblankett men man får då räkna med lite längre handläggningstid. Tänk på att ha kvitton för dina utlägg, både laddbox och installation till hands. Det går upp till 6 månader efter installationen.

2021 och framåt behöver du inte ansöka om något bidrag då avdraget sker direkt på fakturan från det företag som utför installationen.