Rätt elbolag för dig med elbil

Skiljer det egentligen något åt elbolagen förutom att det är några öres skillnader i priset per kilowattimme? Ja! Och ju större elförbrukning du har, desto mer intresset borde det vara för just dig! Genom att nyttja ett elbolag som debiterar dig timtaxa istället för ett snittpris per månad kan du spara pengar; om du utnyttjar det på rätt sätt och vi kommer här att ge lite tips på hur du kan tänka samt gå igenom de olika typer av elavtal du kan teckna. 

Timtaxa, rörligt eller fast eltaxa?

Vad är det egentligen som skiljer dessa åt och vilket är bäst för just dig? Här försöker vi reda ut skillnaderna. Sammanfattat för dig som inte orkar läsa hela vår redogörelse; satsa på rörligt elpris eller timtaxa om du är beredd att anpassa din elförbrukning något.

Rörligt elpris

När du kör med ett rörligt elpris så vet du inte i förväg vad elen kommer att kosta per kilowattimme, du kan endast se föregående månads elpris i efterhand på din faktura. 

Vad är det då som bestämmer elpriset? Det är ett par olika faktorer som spelar in, dels vad elbolaget har köpt in elen för och vilken påslag ditt elbolag har. Därför kan det vara svårt att jämföra rörliga elpriser mellan olika bolag, det du kan jämföra är det påslag som just ditt elbolag har och eventuella fasta avgifter för fakturering och liknande.

Fast elpris

Med ett fast pris vet du vad du kommer att betala per kilowattimme. Visst låter detta bra? Det blir förutsägbart, såvida du vet ungefär hur mycket du brukar förbruka per månad. 

Nackdelarna brukar dock överväga: Ett fast elpris blir nästan alltid i längden dyrare än en rörligt

Varför det? Enligt Energimarknadsbyrån så har elpriset sedan 2004 varit lägre för rörligt pris under två tredjedelar av tiden. Det finns tillfällen då ett fast pris kan varit förmånligt, till exempel om elpriset ökar oväntat mycket under en viss tid, men på längre sikt ofta sämre. Anledningen är att ett fast elpris fungerar lite som en försäkring, elbolaget tar höjd så de inte ska gå back på det fasta elprisavtalet och lägger ett pris över vad de tror snittpriset för ett rörligt skulle kosta. 

Timtaxa

På senare tid i takt med att smartare elmätare har kommit ut på marknaden så har det blivit möjligt att debitera elen per timma och då betala vad elpriset kostar just då. 

Hur vet man vad elpriset kommer vara i natt?

Även om det handlar om timpriser på el så sätts nästkommande dygns priser ungefär ett dygn i förväg, så runt klockan 12 varje dag kan du se hur nästa dygns elpriser kommer att vara, det är sedan dessa taxor du kan anpassa din elförbrukning efter om du vill optimera maximalt. En fördel med timtaxa när en allt större del av sin förbrukning går till att ladda ett elfordon är att elpriset brukar vara som lägst under natten när de flesta industrier och hushåll har en lägre förbrukning. Det är då man kan utnyttja smarta funktioner eller smarta laddboxar till att ladda upp sitt fordon.

En stor del av totalkostnaden kan du inte påverka

Ja tyvärr så är en stor del av din totala kostnad sådant som du inte kan påverka, hela biten som hör till din nätägare kan du inte påverka och denna avgift kan skilja sig åt mellan olika nätägare och olika delar i Sverige. Det är både en fast avgift per år (som slås ut per månad på din räkning) samt en del som är en summa per kilowattimme. 

Det är dessutom en hel del skatt på el som du inte kommer undan. Så även om du skulle ha en timtaxa och elpriset skulle vara 0 öre per timme under en timme på natten så kommer du ha en kostnad för denna del.

Smarta elbolag för dig med elbil

Du som har elbil har ofta möjligheten att anpassa din laddning och utnyttja de billigaste timmarna för laddning. Antingen genom din laddbox eller inställningar direkt i din elbil. Genom att utnyttja de billigaste timmarna på ett smart sätt kan du spara en hel del på din elräkning om du använder dig av timtaxa.

Tibber – smartast elbolaget just nu!

Har du elbil har du kanske hört om Tibber? Enligt mig så ligger de främst när det gäller smarta laddningsfunktioner och smart app. Jag håller för tillfället på att byta till Tibber och kommer använda mig av Easee Laddbox och Watty. Ni kommer att kunna följa min Tibber-resa på denna sajt och jag kommer redovisa vad den faktiska kostnaden blir jämfört mot mitt tidigare elbolag.

Fick du ingen Tibber-bonus? Så här gör du!

Fick du ingen bonus på 500 kronor? Det kan hända att inbjudan-koden inte hängde med hela vägen. Gör då så här:

  1. Öppna Tibber-appen på din mobil/surfplatta
  2. Klicka in dig på “Mitt konto”
  3. Välj “Bjud in dina vänner till Tibber”
  4. Tryck på “Registrera kod” längst ner
  5. Mata in koden: ca408eb1